Přejít k obsahu


Termobox pro testování funkčních vlastností zařízení v závislosti na teplotě

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M., VESELÝ, Z. Termobox pro testování funkčních vlastností zařízení v závislosti na teplotě. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal box for testing of function properties of instruments in dependence on temperature
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Zdeněk Veselý Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek unikátního laboratorního zařízení, které umožňuje provádět zkoušky funkčních vlastností různých opto-elektro-mechanických přístrojů v závislosti na teplotě. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/255. Zařízení tvoří uzavřenou komoru o rozměrech 1.2x2.4x2 m. Všemi stěnami komory protéká tekutina, jejíž teplotu je možné regulovat. Komora je navržena a vyrobena tak, aby bylo zajištěno homogenní teplotní pole všech vnitřních povrchů, které je vyžadováno pro tepelně-zářivé testy přístrojů umístěných uvnitř boxu. Součástí zařízení je systém ohřevu a rozvodu tekutiny do stěn komory. Pro vkládání přístrojů do termálního boxu je box vybaven motorizovaným zvedacím mechanismem.
Abstrakt EN: The function sample of unique laboratory instrument is capable to perform testing of function properties of various opto-electro-mechanical devices in dependence on temperature. The function sample has been developed in the framework of FR-TI1/255 project. The instrument forms a closed chamber of 1.2x2.4x2 m. Fluid with controlled temperature flows throughout all the chamber walls. The chamber is designed and manufactured in the way to ensure homogeneous temperature of all internal surfaces that is required for thermal-radiation tests of devices installed inside of the box. System for fluid heating and distribution into the walls is a part of the instrument. Putting the devices being tested into the box is enabled by motorized lifting mechanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička