Přejít k obsahu


Funkční vzorek ručního demonstrátoru laserového skenovacího systému

Citace:
ŠROUB, J., KLEPÁČEK, J., LANG, V., KOHLSCHÜTTER, T., KUČERA, M. Funkční vzorek ručního demonstrátoru laserového skenovacího systému. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a manual demonstrator of automated laser scanning system
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Šroub Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Tomáš Kohlschütter , Ing. Martin Kučera
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek unikátního přístroje, který slouží k výuce a propagaci průmyslových remote laserových technologií zpracování materiálů. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0014. Hlavní částí přístroje je laserová skenovací hlava vyrobená takovým způsobem, aby bylo možné jinak automaticky řízený mechanismus pohyblivých zrcátek pro polohování laserového paprsku ovládat manuálně. Tato ručně ovládaná skenovací hlava je doplněna zdrojem záření a automatickým zpětnovazebným systémem detekce a vizualizace trajektorie laserového paprsku, které dohromady tvoří funkční celek. Zařízení je určeno k výukovým / propagačním čelům pro širokou veřejnost a bylo uplatněno v rámci expozice CENTEM v Techmania Science Center o.p.s.
Abstrakt EN: The function sample of unique instrument serves for education and promotion of industrial remote laser technologies for material processing. The function sample has been developed in the framework of CZ.1.07/2.3.00/35.0014 project. The main part of the instrument there is a laser scanning head manufactured in the way that usually automated mechanism of scanning mirrors for laser beam positioning would be possible to operate manually. This manually operated scanning head is complemented by source of radiation and automated closed-loop system for detection and visualization of laser beam trajectory to produce function instrument. This instrument is devoted to education / promotion purposes for public and has been applied in the framework of CENTEM exhibition in Techmania Science Center.
Klíčová slova

Zpět

Patička