Přejít k obsahu


Funkční vzorek demonstrátoru automatického laserového skenovacího systému

Citace:
ŠROUB, J., KUČERA, M., KLEPÁČEK, J., MARTAN, J., LANG, V., BARTÍK, J. Funkční vzorek demonstrátoru automatického laserového skenovacího systému. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of a demonstrator of automated laser scanning system
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Šroub Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Jan Bartík
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek unikátního přístroje, který slouží k výuce a propagaci průmyslových remote laserových technologií zpracování materiálů. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0014. Hlavní částí přístroje je průmyslová laserová skenovací hlava vyrobená takovým způsobem, aby byl viditelný jinak zakrytovaný mechanismus pohyblivých zrcátek pro polohování laserového paprsku. Tato průhledná skenovací hlava je doplněna zdrojem záření, chlazením, elektronikou a softwarem, které dohromady tvoří funkční celek, jež má vlastnosti automatizovaného průmyslového laserového systému. Zařízení je určeno k výukovým / propagačním čelům pro širokou veřejnost a bylo uplatněno v rámci expozice CENTEM v Techmania Science Center o.p.s.
Abstrakt EN: The function sample of unique instrument serves for education and promotion of industrial remote laser technologies for material processing. The function sample has been developed in the framework of CZ.1.07/2.3.00/35.0014 project. The main part of the instrument there is an industrial laser scanning head manufactured in the way that the usually hidden mechanism of scanning mirrors for laser beam positioning would be visible. This transparent scanning head is complemented by source of radiation, cooling, electronics and software to produce function instrument with properties of automated industrial laser system. This instrument is devoted to education / promotion purposes for public and has been applied in the framework of CENTEM exhibition in Techmania Science Center.
Klíčová slova

Zpět

Patička