Přejít k obsahu


Víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového čištění povrchů

Citace:
KUČERA, M., LANG, V., HONNER, M. Víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového čištění povrchů. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multi-purpose instrument for development of laser surface cleaning technologies
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kučera , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které umožňuje provádět vývoj nových průmyslových technologií laserového čištění kovových povrchů a zpracovat prototypy očištěných součástí pro ověření funkčnosti technologie před zavedením do výroby. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Technologický účinek je zajištěn výkonným laserem, který umožňuje v robotizovaném remote uspořádání nastavit požadovaný výkon, procesní rychlost a další technologické parametry čištění. Pro uchycení čištěných dílů je zařízení vybaveno upínacím stolem s variabilním příchytným systémem. Důležitou částí zařízení zajišťující bezpečnost práce je systém krytování s odtahem zplodin a automatizace potřebná pro opakovatelné zpracování malých sérií prototypů.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument enables to provide development of new industrial technologies of laser cleaning of metal surfaces and to process prototypes of cleaned workpieces in order to verify functionality of the technology prior introduction into the production. The function sample has been developed in the framework of CZ.1.05/2.1.00/03.0088 project. The technological effect is achieved by high power laser that enables in robotized remote configuration to set required power, processing speed and other technological parameters for cleaning. The instrument is equipped by clamping table with variable clamping fixtures for clamping of workpieces to be cleaned. Important part of the instrument there are housing with exhaust of produced gases for process safety and automation required for reproducible production of small series of prototypes.
Klíčová slova

Zpět

Patička