Přejít k obsahu


Víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového kvazisimultánního svařování

Citace:
LANG, V., KLEPÁČEK, J., HONNER, M. Víceúčelové zařízení pro vývoj technologií laserového kvazisimultánního svařování. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multi-purpose instrument for development of laser quasisimultaneous welding technologies
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se vyrobený funkční vzorek nového laserového laboratorního zařízení, které umožňuje provádět vývoj nových průmyslových technologií quasisimultánního svařování plastů a zpracovat prototypy svařovaných součástí. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Pro zajištění ohřevu je využíván 400 W vláknový laser se skenovací hlavou v uspořádání robotizovaného systému. Přítlak je zajištěn pneumatickým systémem s možností měření posunutí a přítlačné síly během svařování. Systém umožňuje instalaci různých přítlačných masek odpovídajících potřebám svařování konkrétních prototypů. Součástí zařízení je i termovizní kamera pro bezkontaktní kontrolu procesu a automatizace potřebná pro opakovatelnou výrobu malých sérií prototypů.
Abstrakt EN: The manufactured function sample of new laser laboratory instrument enables development of new industrial technologies of quasisimultaneous welding of plastics and to process prototypes of welded parts. The function sample has been developed in the framework of CZ.1.05/2.1.00/03.0088 project. The system utilizes a 400 W fiber laser with scanning head in robotized experimental set-up. Clamping is achieved by pneumatic system with capability to measure displacement and pressure force during welding. The system enables to install various clamping masks reflecting needs for welding individual prototypes. As a part of the instrument there are infrared camera for noncontact process control and automation required for reproducible production of small series of prototypes.
Klíčová slova

Zpět

Patička