Přejít k obsahu


Forma pro přípravu zkušebních těles metodou elektroodporového vytvrzování.

Citace:
KOVÁŘÍK, T., FRANČE, P., KADLEC, J., POLA, M., TOMÁŠ, M. Forma pro přípravu zkušebních těles metodou elektroodporového vytvrzování.. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The mould for preparation of test samples by electro-rheostatic method.
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , RNDr. Petr Franče , Ing. Jaroslav Kadlec , Michal Pola , PhDr. Martin Tomáš Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisovaný funkční vzorek je navržen jako rozebíratelná forma pro přípravu zkušebních těles z alkalicky aktivovaných materiálů na bázi rozpustných křemičitanů. Forma je tvořena podstavou z plněného polyamidu PA66, boky z nerezové oceli (plnící funkci elektrod) a krytem proti intenzivnímu odpařování vody s otvorem pro kontrolní teploměr. Aplikace funkčního vzorku spočívá v přípravě zkušebních těles a v urychlení vytvrzovacího procesu anorganických pojiv za přesně definovaných podmínek.
Abstrakt EN: An experimental function sample is designed as dismountable mould for preparing of test samples from alkali activated materials based on silica solutions. The mould consists of polyamide bottom, stainless steel side (as an electrodes) and cover for prevention of intensive water evaporation (including aperture for thermometer). This device can be used for preparation of test samples and for acceleration of curing process of inorganic binders under accurately defined conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička