Přejít k obsahu


Prototyp laserového technologického systému pro svařování plastového krytu centrálního ovládání automobilového zámku pro díly ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT

Citace:
HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M., KLEPÁČEK, J., TESAŘ, J. Prototyp laserového technologického systému pro svařování plastového krytu centrálního ovládání automobilového zámku pro díly ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of laser technological system for welding of plastic cover of central control of automobile lock for parts ZVD Deckel ZV Gehäuse and EKT
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Jiří Tesař
Abstrakt CZ: Prototypem je laserový technologický systém pro výrobu automobilových zámků, který vznikl v rámci řešení projektu smluvního výzkumu. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností technologického systému před zavedením do sériové výroby. Základními částmi prototypu jsou dvojice vláknových laserů se skenovací hlavou pro ohřev dílů, pneumatický přítlačný systém pro vyvození požadovaného přítlaku mezi svařovanými částmi a termovizní kamerový systém pro kontrolu celého procesu. Bylo provedeno ověření technologické funkčnosti prototypu formou aplikačních zkoušek svařování různých plastových dílů automobilových zámků, funkční zařízení bylo poté předáno zákazníkovi.
Abstrakt EN: The prototype is the laser technological system for production of automobile locks, which was constructed in the framework of a contractual research. This prototype was built for validation of properties of a technological system before introducing it into serial production. Main parts of the prototype are two fibre lasers with scanning heads for welded parts heating, pneumatic clamping system for production of demanded clamping pressure between welded parts and thermography system for whole process inspection. Validation of the technological functionality of the prototype was done by application tests of welding of different plastic parts of automobile locks. The system in operational state was then transferred to the customer.
Klíčová slova

Zpět

Patička