Přejít k obsahu


Převod členského podílu v družstvu de lege lata a de lege ferenda

Citace:
DVOŘÁK, T. Převod členského podílu v družstvu de lege lata a de lege ferenda. In Soukromé právo na cestě : eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 90-117. ISBN: 978-80-7380-265-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transfer of membership share in the cooperative de lege lata and de lege ferenda
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať se zabývá složitou a interpretačně mimořádně obtížnou problematikou převodu členských podílů bytových družstev.
Abstrakt EN: This paper deals with the extremely complicated and difficult issues of interpretation transfer of membership interests housing cooperatives.
Klíčová slova

Zpět

Patička