Přejít k obsahu


Prototyp povlakovacího systému s HPDD laserem pro vytváření povlaků o vysoké drsnosti

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M., HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M. Prototyp povlakovacího systému s HPDD laserem pro vytváření povlaků o vysoké drsnosti. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of the HPDD laser assisted coating system for high-roughness coatings deposition
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Matěj Hruška , Ing. Marek Vostřák
Abstrakt CZ: Prototypem je laserový technologický systém pro vytváření povlaků o vysoké drsnosti, který vznikl v rámci řešení projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0088. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností technologického systému před zavedením do sériové výroby. Základními částmi prototypu jsou HPDD laser pro ohřev základního materiálu (typicky kov), tryskací zařízení pro dopravu zrn tvrdého materiálu (typicky korund) do oblasti taveniny a průmyslový robot pro prostorové polohování technologie a zpracování tvarově složitých dílů. Bylo provedeno ověření technologické funkčnosti prototypu formou aplikačních zkoušek vytvoření povlaku a zařízení je připraveno ke komercializaci.
Abstrakt EN: The prototype is a laser technological system for deposition of high-roughness coatings. It was developed in the framework of the project CZ.1.05/2.1.00/03.0088. The prototype was made for verification of the technological system characteristics before its implementation into series production. The basic parts of the system are HPDD laser for a substrate material (typically metal) heating, grit blasting system for a transport of hard material particles (typically corundum) to a melted region of the substrate and industrial robot for a spatial positioning of the technology and treatment of the complex shape parts. The functionality of the prototype was verified by coatings deposition application tests and the device is ready for commercialization.
Klíčová slova

Zpět

Patička