Přejít k obsahu


Prototyp svařovací přítlačné masky pro klíč s dálkovým ovládáním bez spodního kontejneru

Citace:
KLEPÁČEK, J., TESAŘ, J., HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M., LANG, V. Prototyp svařovací přítlačné masky pro klíč s dálkovým ovládáním bez spodního kontejneru. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of welding clamping mask for key with remote control without lower container
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Jiří Tesař , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Vladislav Lang Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je přítlačná maska pro technologii laserového kvazisimultánního svařování klíče s dálkovým ovládáním v uspořádání bez spodního kontejneru, která vznikla v rámci řešení projektu smluvního výzkumu. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností technologického systému před zavedením do sériové výroby. Úkolem přítlačné masky, která je v kontaktu se svařovaným dílem a vkládá se do univerzálního laserového svařovacího stroje, je umožnit požadovaný lokální přítlak, laserový ohřev a bezkontaktní kontrolu procesu. Tvar masky, který je unikátní, je proto navržen a vyroben tak, aby respektoval specifický tvar dílu a požadavky výše uvedených procesů. Funkčnost prototypu byla ověřena aplikačními zkouškami svařování testovacích dílů a následnou výrobou série dílů, které byly předány zákazníkovi
Abstrakt EN: The prototype is the clamping mask for the quasi simultaneous laser welding of the remote control key in the setup without the bottom container. The clamping mask originated in the framework of the project of the contract research. This prototype was made for the verification of the properties of the technological system before the introducing it in the serial production. The task of the clamping mask, which is in the contact with the welding part and is inserted in universal laser welding machine, is to allow the local pressure, laser heating and noncontact control of the process. The shape of the mask, which is unique, is designed and manufactured to respect the specific shape of the part and the requirements of above mentioned processes. The functionality of the prototype was verified by application tests of welding of the parts and the subsequential manufacturing of the series of the parts, which were transmitted to the customer
Klíčová slova

Zpět

Patička