Přejít k obsahu


Prototyp pro ověření technologie výroby čepu s označením DBOA\-00246

Citace:
HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čepu s označením DBOA\-00246. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype for verification of manufacturing technology of pivot no. DBOA\-00246
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Marek Vostřák , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je strojní součást s označením DBOA\-00246 sloužící jako součást pohybového mechanismu obráběcích strojů. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové výrobní technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení a minimalizace tepelně deformačních jevů. Prototyp byl vyroben a ověřeny jeho funkční vlastnosti např. měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu. Na základě ověření vlastností probíhá sériová výroba tohoto dílu.
Abstrakt EN: The prototype is a machine component no. DBOA\-00246 used as a machine tool mechanism. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear and to minimize thermally-deformation effects. The prototype was manufactured and its function properties were tested for example by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in operation. Based on this verification the machine component is serially produced.
Klíčová slova

Zpět

Patička