Přejít k obsahu


What can be meaningfully said about the Nelböck case? Wittgenstein’s and Waismann’s analyses of ethics in practice

Citace:
SCHUSTER, R. What can be meaningfully said about the Nelböck case? Wittgenstein’s and Waismann’s analyses of ethics in practice. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2012, roč. 20, č. srpen, s. 306-308. ISSN: 1022-3398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: What can be meaningfully said about the Nelböck case? Wittgenstein’s and Waismann’s analyses of ethics in practice
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem studie je vyložit Nelböckův případ v kontextu Wittgensteinovy a Waismanovy analýzy etiky a její vyjádřitelnosti v jazyce. První část shrnuje Wittgensteinovy úvahy o etice, jež jsou obsaženy v Traktátu a v Přednášce o etice, a jejich rozpracování provedené Waismannem ve třicátých letech 20. století. Druhá část sestává ze čtyř různých popisů Schlickovy vraždy, které jsou následně interpretovány podle principů představených v části první.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to put the “Nelböck case” in the context of Wittgenstein’s and Waismann’s expositions of ethics and the possibilities of its expression in language. The first chapter introduces Wittgenstein’s analyses of ethics as they are rendered in Tractatus and in “A Lecture on Ethics”, and their elaborations made by Waismann during the 1930s. The second chapter consists of four descriptions related to the murder of Prof. Schlick, which are then interpreted in accordance with the account in the first chapter.
Klíčová slova

Zpět

Patička