Přejít k obsahu


Pohon s 3L-NPC měniči: Simulační model

Citace:
GLASBERGER, T. Pohon s 3L-NPC měniči: Simulační model. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 21 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electric drive with 3L-NPC converters: Simulation model
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá stručným popisem regulačních a řídicích algoritmů frekvenčního měniče, jehož vstupní napěťový pulzní usměrňovač a výstupní napěťový střídač jsou tvořeny tříúrovňovými měniči s upínacími diodami. Ve zprávě je popsán simulační model vytvořený pomocí Matlab/Simulink a modulu pro simulaci elektrických obvodů Plecs. Simulační model je koncipován tak, aby se co nejvíce blížil funkčním vzorkům postaveným v laboratoři. Řada bloků je sestaven pomocí s funkcí tak, aby popisované algoritmy bylo relativně snadné přepsat do jazyka C v případě vývoje algoritmů pro reálný pohon.
Abstrakt EN: This report contains a brief desription of control algorithms for a frequency converter which input and ouptut part is composed of three-level converters. Consequently, there is desribed a simulation model designed in Matlab/Simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička