Přejít k obsahu


A parallel local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Navier-Stokes equations, with the application to the sealing gap in screw compressor

Citace:
BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. A parallel local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Navier-Stokes equations, with the application to the sealing gap in screw compressor. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0097-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A parallel local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Navier-Stokes equations, with the application to the sealing gap in screw compressor
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Ing. Alena Jonášová , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým řešením Navierových Stokesových rovnic s použitím nespojité Galerkinovy metody a metody lokálního času. Tato moderní metoda dosahuje vysokého řádu prostorové přesnosti a podstatně zvyšuje efektivitu explicitních schémat. Metoda je aplikována na řešení proudění v těsnící mezeře šroubového kompresoru.
Abstrakt EN: This paper is focused on the numerical solution of the Navier-Stokes equations using the local time step discontinuous Galerkin method. This modern method with high order of spatial accuracy significantly improves the computational efficiency of explicit schemes, while maintaining their advantages. The method is used for the numerical simulation of air flow in the sealing gap of a screw compressor.
Klíčová slova

Zpět

Patička