Přejít k obsahu


Vývoj české komunální politiky 1990-2010 - případová studie vybraných měst Plzeňského kraje

Citace:
VALEŠ, L. Vývoj české komunální politiky 1990-2010 - případová studie vybraných měst Plzeňského kraje. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 206-219. ISBN: 978-80-87439-06-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The development of the 1990-2010 - the case study ot the selected towns of Region of Plzeň
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje vývoji české komunální politiky a to v konkrétních podmínkách vybraných měst Plzeňského kraje.
Abstrakt EN: The Article is focusing on the development of the czech local politics in the years 1990-2010 in the conditions of the selected towns of Region of Plzeň
Klíčová slova

Zpět

Patička