Přejít k obsahu


Incoming: Irish Poetry and Translation

Citace:
QUINN, J. Incoming: Irish Poetry and Translation. In The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry. Oxford : Oxford University Press, 2012, s. 341-354. ISBN: 978-0-19-956124-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Incoming: Irish Poetry and Translation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Oxford University Press
Autoři: Doc. Justin Quinn
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem překladu na současné irské poezii, klade důraz na díla P. Muldoona, Dereka Mahona, Michaela Longleyho a Petera Sirra. Teoreticky vyplývá z práce J. Derridy v knize Le Monolingualisme de l’autre: ou la prothèse d’origine, která zpochybňuje myšlenku původního jazyka, anebo mateřštiny. Irská poezie dlouho čerpala z vlasteneckých představ o svém původu, a Derridova práce totiž poskytuje nový rámec pro přehodnocení této literatury.
Abstrakt EN: This article deals with the influence of translation on contemporary Irish poetry through an examination of the works of P. Muldoon, Derek Mahon, Michael Longley and Peter Sirr. It takes its theoretical approach from the work of J. Derrida in his book Le Monolingualisme de l’autre: ou la prothèse d’origine, which brings into doubt the idea of an original language, or mother tongue. Irish poetry for nearly two centuries was nationalist in its dimensions, and Derrida’s work provides a new framework for evaluation of this literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička