Přejít k obsahu


11.12.1617 - zboření kostela v Hrobu : na cestě k defenestraci

Citace:
KILIÁN, J. 11.12.1617 - zboření kostela v Hrobu : na cestě k defenestraci. 1. vyd. Praha : Havran, 2007, 169 s. ISBN: 978-80-86515-79-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 11. 12. 1617. The demolition of the church in Hrob. On the way to the defenestration
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Havran
Autoři: PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha pojednávající o náboženské situaci v Čechách v 16. a na počátku 17. století, zvláště však po vydání Rudolfova Majestátu roku 1609, s hlavním důrazem na nepokoje v Hrobu a Broumově, které se staly rozbuškou třicetileté války.
Abstrakt EN: A book about the religious situation in Bohemia in 16th and on the beginning of the 17th century, especially after the publication of Rudolfs Majestat in 1609, with accent on disorders in Hrob and Broumov, which became a detonator of the Thirty years war.
Klíčová slova

Zpět

Patička