Přejít k obsahu


Software for the retrieval of bibliographic data from Web of Science

Citace:
FIALA, D. Software for the retrieval of bibliographic data from Web of Science. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for the retrieval of bibliographic data from Web of Science
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KIV
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento software je klientskou aplikací napsanou v jazyce Java, která dovoluje stahovat bibliografická data z databáze Web of Science prostřednictvím rozhraní Web Services Lite. Umožňuje provádět jak operace "search" pro získání základních metadat o určitých publikacích, tak operace "citingArticles" pro identifikaci citujících článků. Kombinace těchto dvou operací vede k vytváření citačních sítí, které mohou být dále analyzovány.
Abstrakt EN: This software is a client application written in Java that allows for Web of Science bibliographic data to be retrieved using the Web Services Lite interface. It enables one to perform "search" operations to get basic metadata on specific publications as well as "citingArticles" operations to determine citing publications. The combination of these two operations leads to the creation of citation networks that can be further analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička