Přejít k obsahu


Problémy rodičovské autority a jejich řešení prostřednictvím Balintovských skupin

Citace:
KOSÍKOVÁ, V., MIŇHOVÁ, J. Problémy rodičovské autority a jejich řešení prostřednictvím Balintovských skupin. In Autorita v edukační a sociální práci. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 165-172. ISBN: 978-80-7395-507-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problem of Parent's Authority and its Solving in Balint Groups
Rok vydání: 2012
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková Ph.D. , Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje průběh Balintovské skupiny v souvislosti s řešením problému rodičovské autority. V souvislosti s tím analyzuje pojetí autority z hlediska pedagogicko-psychologických teorií učení, dále se zabývá rodičovskou autoritou a výchovnými styly.
Abstrakt EN: The article describes the process of Balint group in connection with solving parent's authority problems. Continually to above it analyzes the authority concept from point of view of pedagogical-psychological education theories. Following issues are also the parent's authority and educational modules.
Klíčová slova

Zpět

Patička