Přejít k obsahu


Evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu výzkumu pedagogicko-psychologických jevů

Citace:
SVOBODA, M. Evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu : sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 103-108. ISBN: 978-80-210-5774-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of pedagogical process of personal and social development from the research of pedagogical-psychological phenomena point of view
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zamýšlí nad problematikou metodologického postupu při evaluaci pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje. Text má teoretický charakter a je strukturován do několika oblastí. V úvodu je stručně vymezen význam evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje včetně jeho možných evaluačních modelů. Za inspirativní pro evaluaci výukových programů se zaměřením na rozvoj osobnosti žáků považujeme model dle D. L. Kirkpatricka a J. D. Kirkpatricka. Těžištěm příspěvku je analýza evaluace z pohledu empirického výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. Poslední oblastí příspěvku je problematika validity a reliability evaluačních výsledků z evaluovaných výukových programů se zaměřením na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků na ZŠ a SŠ.
Abstrakt EN: This paper deals with the methodological issues of the evaluation of pedagogical process of Personal and Social Development. This paper has a theoretical basis and is structured into several areas. The introduction of the paper shortly characterizes the meaning of the evaluation of pedagogical process of Personal and Social Development including its possible evaluation models. The model by D. L. Kirkpatrick and J. D. Kirkpatrick is considered to be instrumental to evaluation of teaching programs focused on Personal and Social Development. The evaluation analysis from the view of empiric research of pedagogical-psychological phenomena is the focus of this paper. The last area of this contribution deals with the issue of validity and reliability of the results from the evaluated educational programs focused on Personal and Social Development of competencies of students in primary and secondary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička