Přejít k obsahu


FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ ? VOLBA NÁSTROJOVÉHO MATERIÁLU

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ ? VOLBA NÁSTROJOVÉHO MATERIÁLU. In Strojírenská technologie - Plzeň 2013 : sborník abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 17. ISBN: 978-80-261-0136-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milling of ferritic-martensitic steels ? choosing of tool material
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda Ph.D. , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá nejen vlivem opotřebení řezného nástroje na drsnost obrobeného povrchu, ale také volbou vhodného nástrojového materiálu při dokončovacím frézování feriticko-martenzitické oceli. Jedná se o operaci, která vychází z reálného procesu obrábění dělící roviny tělesa parní turbíny. Na tuto dělící rovinu jsou kladeny přísné požadavky především z hlediska drsnosti obrobeného povrchu. Značné požadavky jsou kladeny také na řezný nástroj. Úkolem je nalézt takový nástroj, který by obstál a splnil všechny požadavky na něj kladené.
Abstrakt EN: This article deals with influence of tool wear on roughness of machined surface and also choosing of suitable cutting tool material during finishing milling of ferritic-martensitic steel. This operation is based on real machining process of dividing plane which can be found on a body steam turbine. There are very strict requirements on this dividing plane namely the roughness of machined surface. Next and also very strict requirements are on a cutting tool. The main aim is to find that kind of cutting tool which will meet all the requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička