Přejít k obsahu


Frézování feriticko-martenzitické oceli v režimu dokončování ? trvanlivost řezného nástroje

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Frézování feriticko-martenzitické oceli v režimu dokončování ? trvanlivost řezného nástroje. In Strojírenská technologie - Plzeň 2013 : sborník abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 18. ISBN: 978-80-261-0136-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milling of ferritic-martensitic steel at the regime of finishing ? tool life of the cutting tool
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda Ph.D. , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Na trvanlivost nástroje má vliv celá řada faktorů. Patří mezi ně obráběný matriál, řezný materiál, konstrukce nástroje, záběrové podmínky, řezné podmínky a další. Některé tyto faktory není možné ovlivnit. Například obráběný materiál, který je jasně definován od samého počátku, nebo záběrové podmínky, které vycházejí z charakteru operace. Zpravidla bývá volba řezného materiálu závislá na obráběném materiálu a doporučení výrobce či zkušenostech. Nicméně mohou nastat situace, kdy je potřeba vhodnost řezného materiálu experimentálně otestovat.
Abstrakt EN: There are many factors which can influence the tool life of the cutting tool, for example machined material, cutting tool material, design of the cutting tool, cutting conditions, etc. Some of these factors we are not able to influence, for example machined material or cutting conditions which are defined from the beginning of the task and is based on the character of the machining process. Choosing of the cutting material is depended on material of the workpiece and also on recommendation of the tool producer. Nevertheless there can appear the situation when the cutting material is necessary to test.
Klíčová slova

Zpět

Patička