Přejít k obsahu


Ausländer in der Tschechischen Republik und die Roma-Problematik

Citace:
TARANT, Z. Ausländer in der Tschechischen Republik und die Roma-Problematik. In Studie zur Situation der Kinder- und Jugendhilfe in der Tschechischen Republik. Ústí nad Labem: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, 2010. s. 111-146. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Foreign Nationals in the Czech Republic and the Situation of Czech Romanies
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
Autoři: Mgr. Zbynek Tarant
Abstrakt CZ: Tato kapitola v rámci studie o situaci v oblasti práce s dětmi a mládeží se zabývá specifickými problémy cizinců na území Ústeckého kraje s důrazem na situaci jejich dětí. Zvláštní oddíl je věnován situaci českých Romů, jakožto nejpočetnější národnostní menšiny v ČR.
Abstrakt EN: This chapter, contributed into a wider study on the situation of youth education in the Ústí district (Northwest Bohemia), deals with the situation of migrants with specific focus on the migrant's children, their legal status, economic situation and access to education. Specific sub-chapter is dedicated to the situation of the Czech Roma, who are the largest minority in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička