Přejít k obsahu


K otázce překladatelových zásahů do předlohy

Citace:
HRDLIČKA, M. K otázce překladatelových zásahů do předlohy. In Viator Pilsnensis, neboli, Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám : kolektivní monografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 240-247. ISBN: 978-80-261-0071-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Translator´s Amendments of the Text Being Translated
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: V článku se pojednává o otázce překladatelových úprav originálu, resp. přeloženého textu, hledá se rozdíl mezi opravováním a upravováním textu.
Abstrakt EN: The paper deals with the translator´s amendments to the original or translated text. We try to set a boundary between editing and correcting the text.
Klíčová slova

Zpět

Patička