Přejít k obsahu


Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku

Citace:
BUDAČ, M., MACHAČOVÁ, V., PROCHÁZKA, M. Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku. Archaeologia historica, 2012, roč. 37, č. 2, s. 433-444. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An Example of Aborted Positioning of a Castle in the Sedlčansko Region
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Bc. Michal Budač , Mgr. Veronika Machačová , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: V roce 2010 byla uskutečněna terénní prospekce na lokalitě Pačíska na Sedlčansku. Terénní prospekcí reliktů na vrcholu kopce, téměř výlučně spojovaných s pravěkou činností, se podařilo základně zmapovat a podle všech aspektů zařadit spíše ke šlechtickým hradům palácové dispozice ze 14. století. Více než nápadná je výrazná shoda s nedalekým hradem Vysoký Chlumec. Jeho dispozici odpovídají převážně všechny zemní práce prováděné na lokalitě Pačíska. Lze se domnívat, že se jedná o nezdařenou lokaci pozdějšího Vysokého Chlumce, přestože důvod zůstává nejasný. Mohlo se jednat o nevhodné geologické podmínky stavby, mocenské zájmy nebo jiné aspekty. V nadcházejících sezonách proběhne přesné terénní zaměření a další dokumentační metody.
Abstrakt EN: Terrain prospecting at the Pačíska location in the Sedlčansko region in 2010, as well as disclosing relics from the top of the hill almost exclusively associated with prehistoric activities, enabled the approximate mapping and classification of a site that appeared, in all respects, appropriate to an aristocratic castle with a palace layout dating to the 14th century. Similarities with the Vysoký Chlumec castle situated nearby are striking, and its layout is identical with pre-building work done at the Pačíska location. It may be presumed that Pačíska was an initial site and aborted positioning for the later Vysoký Chlumec castle, although the reasons for abandoning it remain unknown. These could include inappropriate geological conditions, power politics, or other factors. More exact terrain examination and further documentation methods are scheduled for the coming years.
Klíčová slova

Zpět

Patička