Přejít k obsahu


Teoretický a institucionální rámec aplikované sociální antropologie: úvod do problematiky

Citace:
HIRT, T. Teoretický a institucionální rámec aplikované sociální antropologie: úvod do problematiky. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 7-24. ISBN: 978-80-261-0122-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theoretical and institutional framework of applied social anthropology: Introduction
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Tomáš Hirt Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Kapitola představuje úvodní text k monografii "Vybrané kapitoly ze sociální a kutlurní antropologie", je v ní pojednána role aplikované antropologie v kontextu sociální sociální a kulturní antropologie a dalších disciplín, jakož i v kontextu praktického uplatntní společenských věd v mimoakademické sféře.
Abstrakt EN: The chapter is introductory text to the book "Selected chapters on Applied social anthropology". The aim of the chapter is to define applied anthropology in the framwork of social and cultural anthropology and other disciplines. And also in context of practical usage of social science in context of non-academic sphere.
Klíčová slova

Zpět

Patička