Přejít k obsahu


Citlivost vlastních frekvencí palivového souboru na změnu návrhových a provozních parametrů

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Citlivost vlastních frekvencí palivového souboru na změnu návrhových a provozních parametrů. In Dynamika strojů 2013 = Dynamics of Machines 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2013. s. 145-152. ISBN: 978-80-87012-44-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensitivity analysis of nuclear fuel assembly eigenfrequencies with respect to design and operation parameters
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je vyšetřit vliv návrhových a provozních parametrů na vlastní frekvence palivového souboru jaderného reaktoru. Dekompozice palivového souboru hexagonálního typu na šest identických segmentů, centrální trubku a nosný skelet provázáných distančními mřížkami byla využita pro výpočet relativních citlivostí vlastních frekvencí. Analytická metoda výpočtu je založena na modálních veličinách palivového souboru. Parametry vybrané na základě maximálních relativních citlivostí mohou být využity pro identifikaci matematického modelu palivového souboru nebo pro jeho konstrukční modifikace z hlediska dynamických vlastností.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to show the influence of design and operation parameters on the nuclear fuel assembly eigenfrequencies. The hexagonal type fuel assembly decomposition into six identical revolved fuel rod segments, central tube and skeleton linked by several spacer grids is used for calculation of relative sensitivity of eigenfrequencies. Analytical approach based on modal values of the fuel assembly is used to sensitivity analysis. The parameters chosen on the basis of the maximum relative sensitivity can be used for identification of the fuel assembly mathematical model or for projecting constructional modifications from the point of view of dynamic properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička