Přejít k obsahu


Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia

Citace:
VENCLOVÁ, N., HULÍNSKÝ, V., HENDERSON, J., CHENERY, S., ŠULOVÁ, L., HLOŽEK, J. Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy, 2011, roč. 63, č. 4, s. 559-585. ISSN: 0323-1267
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Natalie Venclová , Václav Hulínský , Julian Henderson , Simon Chenery , Lucie Šulová , PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V mladší době bronzové, v kontextu knovízské kultury, se vedle monochromních modrozelených skleněných korálků objevují, poprvé v českém pravěku, také polychromní korálky. Formálně se shodují s korálky zhotovenými ve Frattesině, a případně v dalších dílnách v severní Itálii. Podle chemických analýz, které jsou v článku prezentovány, se tyto korálky z Čech shodují s výrobky této dílenské oblasti také svým specifickým sklem typu mixed alkali, ve své době unikátní, které tuto provenienci jednoznačně dokládají.
Abstrakt EN: Besides monochrome blue-green glass beads, polychrome beads appear, for the first time in Bohemian prehistory, in Late Bronze Age contexts of the Knovíz culture. They are formally similar to the beads made in Frattesina and/on other glass workshops in northern Italy. According to the chemical analyses in this paper, the beads from Bohemia also compositional type unique for its time, thus providing evidence of a likely provenance.
Klíčová slova

Zpět

Patička