Přejít k obsahu


Cost prediction of designed technical product using Similarity based Reasoning

Citace:
DVOŘÁK, J., HOSNEDL, S. Cost prediction of designed technical product using Similarity based Reasoning. In Proceedings of the 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering. Tallin: University of Technology, 2012. s. 442-447. ISBN: 978-9949-23-265-9 , ISSN: 2346-612X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cost prediction of designed technical product using Similarity based Reasoning
Rok vydání: 2012
Místo konání: Tallin
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Predikce vlastností produktů, zejména predikce nákladů na produkt, je velmi důležitá otázka nejen pro konstruktéry. Konstrukční činnost umožňuje včasnou, a tím pádem velmi účinnou eliminaci následných nákladů na produkt. V tomto příspěvku jsou presentovány, porovnány a následně vyhodnoceny dva přístupy sloužící k predikci nákladů na konstruovaný technický produkt. Jeden z přístupů je založen na metodách matematické statistiky, druhý je na bázi námi vyvinuté metody Similarity based Reasoning (SbR). Tyto přístupy byly verifikovány a následně předběžně validovány s využitím databáze datových vzorků reálných technických produktů.
Abstrakt EN: Prediction of product properties especially of product costs is very important task for engineering designers. This design activity enables early and thus very efficient elimination of odd costs of the designed technical product. In the intended paper we would like to present, compare and evaluate two different approaches applied on early prediction of costs of designed technical products. The first approach is based on traditional mathematical statistics methods, the second one is our recently developed Similarity based Reasoning (SbR) method. These two approaches were verified and validated with use of the same sample of data corresponding to real technical products. Evaluation and comparison of quality of both approaches will be presented using database for a standardized machine part.
Klíčová slova

Zpět

Patička