Přejít k obsahu


Cost prediction of designed technical products and its importance

Citace:
DVOŘÁK, J., HOSNEDL, S. Cost prediction of designed technical products and its importance. In Innovation and Sustainable Competitive Advantage: From Regional Development to World Economies. Istanbul: IBIMA, 2012. s. 2248-2256. ISBN: 978-0-9821489-7-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cost prediction of designed technical products and its importance
Rok vydání: 2012
Místo konání: Istanbul
Název zdroje: IBIMA
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Požadavky zákazníků a společnosti na technické produkty co se týče kvality, nákladů a dodacích termínů neustále rostou. Z velké části jsou způsobeny vysokou konkurencí produktů na trhu. Zisk prodejců/výrobců je většinou odvozen z vynaložených výrobních nákladů. Nejleší variantou bývá pro výrobce samozřejmě nejkvalitnější produkt s co nejvyšší ziskovostí a zároveň s nejnižšími výrobcími nákaldy. Pro výrobce je zásadní schopnost vyrobit produkt uspokujující na jedné straně požadavky trhu a na druhé straně s co nejnižšími vynaloženými náklady. Tato oblast by mohla být nazývána jako Cost Driven Design, obecně je známá pod názvem Design for Cost (DfC). K provedení DfC je klíčové nejdříve identifikovat parametry (nákladové faktory/drivery) konstruovaných technických produktů tj. parametry, které mají největší vliv na náklady produktu, dále jejich důležitost, a to tak přesně jak jen je to možné. Dva rozdílné přístupy pro předběžné predikce náklady konstruovaných technických produktů jsou stručně představeny a navzájem porovnány. Jeden z přístupů je založen metodě svyužitím matematické regrese a druhý je na bázi námi vyvinuté metody Similarity based Reasoning (SbR). Tyto přístupy byly verifikovány a následně předběžně validovány s využitím datových vzorků reálných technických produktů.
Abstrakt EN: The requirements of customers and society significantly increase the ever higher and higher requirements on quality, cost and delivery time of technical products. In particular it is caused by high competition on the market. There are many similar products on the market. But a profit for sellers/manufacturers is mostly deduced by expended costs. Of course the best variant of product for manufacturers is product with the profit as high as possible and thus expended costs as low as possible. For manufacturer it is essential to known how to manufacture product in concordance with market requirements on one side, and on the other side how expend minimal costs to do it. It could to be called Cost Driven Design which is basically better known as Design for Cost (DfC). To perform DfC it is crucial at first to identify parameters (cost factors/drivers) of the designed technical product which have the most considerable impact on its costs, and it is important to identify them as early and as accurately as possible. Two different approaches for early prediction of costs of designed technical products are then briefly introduced and compared. The first approach is based on traditional mathematical regression method the second one is our recently developed Similarity based Reasoning (SbR) method [Hosnedl 2011]. These two approaches were verified and roughly validated with use of the same sample of data about real technical products.
Klíčová slova

Zpět

Patička