Přejít k obsahu


Specifika problematiky spojená s finančním právem v rámci Evropské unie

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Specifika problematiky spojená s finančním právem v rámci Evropské unie. In Finanční právo - věda, pedagogická disciplína a praxe. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 109-136. ISBN: 978-80-87382-30-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specific problems of "EU financial law"
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola podává přehled oblastí obecně pojímaných jako součást finančního práva v kontextu politik EU (rozpočtové právo, fondovní hospodaření, daňové právo, měnové právo, regulace bankovních a finančních trhů) a jejich reakci na aktuální situaci.
Abstrakt EN: The chapter deals with problems traditionally included in finacial law area in EU context (budgetary law, structural funds, tax law, monetary law, bank and financial market regulation) including their reaction to current situation.
Klíčová slova

Zpět

Patička