Přejít k obsahu


Finanční právo a Evropská unie

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo a Evropská unie. In Finanční právo - věda, pedagogická diciplína a praxe. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 100-108. ISBN: 978-80-87382-30-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial Law and European Union
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať pojednává o vědní disciplíně Finanční právo v kontextu Evropské unie. Zaměřuje se na vlivy Evropské unie v rámci systému Finančního práva a jeho odvětví v České republice
Abstrakt EN: The article deals with science branche - Financial Law in the context of European Union. It ´s interested in influences of European Union in the frame of financial law system and its branches in Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička