Přejít k obsahu


Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev

Citace:
DVOŘÁK, T. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, 486 s. ISBN: 978-80-7357-970-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transformation and Crossborder Transformation of Trading Companies and Cooperatives
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR, a.s.
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace je podrobným vědeckým monografickým rozborem právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Těžiště práce je v podrobném rozboru platné právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev; rozhodující jsou zde právní aspekty přeměn a přeshraničních přeměn, s tím, že v omezeném rozsahu nutném pro postižení podstaty věci se přihlíží i k účetním aspektům přeměn a přeshraničních přeměn.
Abstrakt EN: The presented publication is a detailed scientific monographic analysis of the legal regulation of trading companies and cooperatives transformation and crossborder transformation pursuant to Act. N. 125/2008 Coll., the Trading Companies and Cooperatives Transformation Act, as amended. The book focuses on a detailed analysis of the valid legal regulation of trading companies and cooperatives transformation and crossborder transformation the decisive aspects here being the legal aspects of transformations and crossborder transformations but accounting aspects are also taken into consideration to a limited extent necessary for grasping the nature of the matter.
Klíčová slova

Zpět

Patička