Přejít k obsahu


Innovations of Heterogeneous Technical Products Based on the Theory of Technical Systems

Citace:
KOPECKÝ, M., HOSNEDL, S. Innovations of Heterogeneous Technical Products Based on the Theory of Technical Systems. In 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: VUT, 2012. s. 123-130. ISBN: 978-80-214-4533-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovations of Heterogeneous Technical Products Based on the Theory of Technical Systems
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT
Autoři: Ing. Martin Kopecký , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Inovace technických produktů jsou jedním z klíčových prvků pro úspěch firmy na trhu. Nicméně pouze 15% z inovovaných produktů jsou opravdu úspěšné a dosahují předpokládaného zisku v souladu s příslušnými zdroji. Prezentovaná práce je zaměřena na teoreticky a metodicky opomíjené strategie inovací technických produktů využitím jejich generických složek. Tyto složky mají samozřejmě vysoký inovační potenciál, v současnosti jsou však využívány především intuitivně. Následkem je jejich nedostatečné využití k dosažení požadované inovované kvalitě výrobků a konkurenceschopnosti. Cílem teoretických a metodických znalostí uvedených v předloženém dokumentu je přispět ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti navržených technických výrobků.
Abstrakt EN: Innovations of technical products are one the key features for a company success on the market. However only 15% of innovated products are really successful and reach a supposed profit there according to the relevant sources. Presented paper is focused on both theoretically and methodically neglected strategy of innovations of technical product by utilization of their generic constituents. These constituents have obviously a high innovative potential they are however utilized mostly intuitively by now. This causes their insufficient utilization to achieve required innovated product quality and competitiveness. The aim of the theoretical and methodical knowledge introduced in the presented paper is to contribute to increase product quality and competitiveness of the designed technical products.
Klíčová slova

Zpět

Patička