Přejít k obsahu


Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees

Citace:
HANZLÍČEK, Z., ROMPORTL, J., MATOUŠEK, J. Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees. In BEYOND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CONTEMPLATIONS, EXPECTATIONS, APPLICATIONS. Heidelberg: Springer, 2012. s. 203-212. ISBN: 978-3-642-34422-0 , ISSN: 2193-9411
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje výchozí experimenty s konzervací hlasu pro pacienty s rakovinou hrtanu v rozvinuté fázi. Konečným cílem je vytvořit pomocné řečové zařízení schopné "mluvit" dřívějším hlasem postiženého. Počáteční práce se zaměřuje na analýzu využitelnosti řečových dat od pacientů s poškozeným hlasovým traktem pro účely syntézy řeči. Předběžné výsledky ukazují, že vhodně zvolená metoda syntézy řeči se dokáže úspěšně naučit nový hlas, dokonce z dat nízké kvality.
Abstrakt EN: This paper describes the initial experiments on voice conservation of patients with laryngeal cancer in an advanced stage. The final aim is to create a speechaid device which is able to “speak” with their former voices. Our initial work is focused on applicability of speech data from patients with an impaired vocal tract for the purposes of speech synthesis. Preliminary results indicate that appropriately selected synthesis method can successfully learn a new voice, even from speech data which is of a lower quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička