Přejít k obsahu


China’s Agriculture, Industry and Transport during the Turbulent Years (1912–1949)

Citace:
SKŘIVAN, A. China’s Agriculture, Industry and Transport during the Turbulent Years (1912–1949). Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. 1, č. Neuveden, s. 65–76. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: China’s Agriculture, Industry and Transport during the Turbulent Years (1912–1949)
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studie analyzuje vývoj čínského zemědělství, průmyslu a dopravy ve velmi nestabilním meziválečném období. Mimo jiné se staží odlišit nově vzniklé od tradičních problémů čínské ekonomiky.
Abstrakt EN: China’s economy went through difficult and complicated phase during the turbulent years 1912–1949. Fall of empire and the following instability had a negative impact on further development of all economic sectors. The Chinese agriculture, evidently the most important part of national economy, was underdeveloped and its slow modernization hindered general economic growth. Likewise, China’s total industrial output was far below the level of the most developed countries and the Chinese society naturally did not resemble to the western industrial societies. During the period between the fall of empire and the establishment of Communist regime, railways showed to be the fastest growing part of the Chinese transport. Both construction and functioning of railways were however strongly influenced by military, political and other non-economic factors.
Klíčová slova

Zpět

Patička