Přejít k obsahu


Lehmannova teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním

Citace:
VICHROVÁ, M. Lehmannova teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním. In Z dějin geodézie a kartografie 16. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2012. s. 97-103. ISBN: 978-80-7037-213-5 , ISSN: 0035-9378
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní technické muzeum v Praze
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o teorii zobrazování topografického povrchu šrafováním, kterou navrhl, popsal a prakticky ověřil Johann Georg Lehmann na přelomu 18. a 19. století. V úvodní části příspěvku jsou popsány základní matematické principy a pravidla pro určení poměrů černé a bílé barvy, jež odpovídaly hodnotě spádu v dané lokalitě. Dále je pojednáno o měřických a následných kancelářských pracích, včetně nutné teoretické přípravy topografů.
Klíčová slova

Zpět

Patička