Přejít k obsahu


Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu

Citace:
MILSIMEROVÁ, B., ČULÍKOVÁ, L., MENŠÍK, P., STARKOVÁ, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. In Konstruování minulosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 75-90. ISBN: 978-80-261-0164-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Barbora Milsimerová , Mgr. Lucie Čulíková Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Lenka Starková
Abstrakt CZ: Studie se zabývá kulturní krajinou v období středověku a novověku, přičemž pozornost je zaměřena zejména na pozůstatky zemědělské činnosti ve formě polních systémů a jejich návaznost na ostatní areály aktivit. Cílem příspěvku je vyhledávání dat získaných pomocí dálkového průzkumu, jejich ověřování v dalších zdrojích (např. písemné a kartografické prameny), dále transformace zachycených polí do digitální podoby, sledování prostorových vztahů a zhodnocení potenciálu dálkového laserového snímkování v této problematice.
Klíčová slova

Zpět

Patička