Přejít k obsahu


3DVolumetry - Volumetrie jater v CT snímcích

Citace:
JIŘÍK, M. 3DVolumetry - Volumetrie jater v CT snímcích. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3DVoumetry - Liver volumetry from CT data
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miroslav Jiřík ,
Abstrakt CZ: Objem jater je důležitým faktorem pro diagnostiku. Volumetrie jater z CD snímků bývá obvykle prováděna pomocí časově náročného ručního ohraničování okraje jater. 3DVolumetry je nástroj pro měření objemu objektu z trojrozměrných dat. Vstupem jsou soubory ve formátu dicom. Označením několika voxelů cílového objektu a pozadí je vytvořen model popředí a pozadí. Na základě této informace je vytvořen graf. Z toho je pak pomocí metody Graph-Cut určena výsledná segmentace. Výstupem je objem jater v litrech.
Abstrakt EN: Size of an liver is an important factor for diagnosis. Volumetry of the liver on CT images is usually performed by time-consuming manual tracing of the liver boundary. 3DVolumetry is a tool used for liver volume measurement from 3D data. Dicom files are used as an input. Color model of foreground and background is created by selecting multiple voxels of target object an background. Based on this information a graph is created. Segmentation is computed by using this graph with Graph-Cut algorithm. Output is the liver volume in liters.
Klíčová slova

Zpět

Patička