Přejít k obsahu


Moduly pro instalaci a dálkovou správu systémů registru

Citace:
BALÁK, O. Moduly pro instalaci a dálkovou správu systémů registru. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modules for installation and remote management of registry applications
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Oldřich Balák
Abstrakt CZ: V rámci projektu TA01010342 byl vytvořen automatický instalační a aktualizační systém, který zaručuje především bezpečné aktualizace provozovaných aplikací využívaných pro komunikaci a provozování systému registru po celé ČR (během celého procesu od požadavku TC na vyhledání potenciálních dárců až po sledování dárců po odběru). Na koncové PC je třeba dle potřeb uživatele nainstalovat následujicí software: driver pro bezpečnostní USB token, klienta VPN – Cisco AnyConnect, klienta databáze – firebird, klienta patřičné aplikace – Registr, Laboratoř a klienta upgradovacího systému. Systém je koncipován tak, aby byl zásah obsluhy potřeba pouze při prvotní základní instalaci a další upgrady probíhají pomocí automatického systému (pro tlusté i tenké klienty, zálohování v servisní databázi). Pro základní instalaci klientů bylo vytvořeno několik instalačních sad software podle typu (aplikace s webovým přístupem, aplikace Registru a aplikace Laboratoře). Serverové části software jsou instalovány na 3 serverech datového centra ZČU. Veškerá komunikace s klienty aplikací probíhá přes zabezpečenou VPN, která umožňuje komunikovat jen odpovídajícím aplikacím (klienti) na definovaných portech. V současné době jsou klientech podporovány verze operačního systému Windows XP SP3 a Windows 7, obojí v 32 bitových verzích.
Abstrakt EN: The automatic installation and update system of registry application was created. The registry system user must install the following software: driver for USB security token, client VPN - Cisco AnyConnect, the client database - firebird, appropriate client applications - Registry, Laboratory etc. and update client system. The operator intervention is needed only for the initial installation and other basic upgrades run through the automated system (for thick and thin clients, database backup service). For basic client installation was created several sets of software installation according to the type of software (applications with web access, Registry applications and Laboratory applications). Server-side software is installed on 3 servers (UWB data center). All communication with the client application is done via a secure VPN that allows to communicate only relevant applications (clients) on defined ports. Currently supported client version of the operating system are Windows XP SP3 and Windows 7, both 32-bit versions.
Klíčová slova

Zpět

Patička