Přejít k obsahu


Virtuální model manipulátoru pro pokročilou kontrolu integrity tlakové nádoby reaktoru

Citace:
SEVERA, O., JÁGER, A., ŠTĚTINA, M., BALDA, P. Virtuální model manipulátoru pro pokročilou kontrolu integrity tlakové nádoby reaktoru. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual model of manipulator for advanced reactor vessel integrity inspection
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Severa , Ing. Arnold Jáger , Ing. Milan Štětina , Ing. Pavel Balda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Manipulátor MKS slouží k inspekci integrity tlakových nádob především v jaderných reaktorech. Vytvořený virtuální model je možné použít nejenom při návrhu řídicího systému a rychlé adaptaci softwaru na jiné typy tlakových nádob, ale i pro výukové účely. Model se skládá ze dvou základních částí: matematického modelu a vizualizace. Matematický model je simulován pomocí softwaru MATLAB/Simulink nebo REX. Vizualizace využívá 3D model zařízení zobrazený pomocí webového prohlížeče. Díky tomu návrhář / uživatel má lepší přehled o tom, v jaké stavu se manipulátor nachází. Vyvinutý software je plánovaným výstupem projektu TAČR č.: TE01020455 jeho úkolem je podpořit rychlý a bezpečný návrh řídicího systému a podpořit efektivní adaptaci výsledného řešení na jiné typy tlakových nádob.
Abstrakt EN: The MKS manipulator is used to inspect integrity of pressure vessel mainly in nuclear reactors. Presented virtual model can be used not only for control system design and fast software adaptation for other types of pressure vessels, but also for educational purposes. The virtual model has two parts: mathematical model and visualization. Mathematical model can be simulated using either MATLAB / Simulink environment or REX control system. Visualization uses 3D model of the device which is shown inside web browsers. Visualization allows user/designer to have better insight on the current state of the manipulator. The developed software is planned outcome of the project no. TE01020455 (Technology Agency of the Czech Republic). The main goal of the software is to support fast and safe control system development and support effective adaptation of the final solution to other types of pressure vessels.
Klíčová slova

Zpět

Patička