Přejít k obsahu


Navržení modelů očekávaných hodnot výroby OZE zdrojů

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A. Navržení modelů očekávaných hodnot výroby OZE zdrojů. Plzeň : 2012. 1-34 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of a model of estimated values ​​of RES power sources
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato zpráva vznikla v rámci řešení etapy E002 projektu Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR. Základní znalosti o chování obnovitelných zdrojích výroba větrnými farmami (VTE) a výroba fotovoltaickými zdroji (FVE) jsme získali v předchozí etapě. Zde jsou popsány postupy a výsledky, jejichž účelem je navržení modelů očekávaných hodnot a chyb predikcí výroby výkonu autonomních OZE zdrojů. Tyto modely očekávaných hodnot využívají veřejně dostupná meteorologická data a to jak samotné předpovědi počasí, tak i naměřená meteorologická data.
Abstrakt EN: This report has been produced within the solution phase of the project BIOZE. Basic knowledge about the behavior of renewable production of wind farms and manufacture of photovoltaic power were obtained in the previous stage. There we described the procedures and results, whose purpose is to propose a model of the expected values and production performance prediction errors autonomous renewable sources. These models are expected values ​​using publicly available meteorological data, both actual weather, and measured meteorological data.
Klíčová slova

Zpět

Patička