Přejít k obsahu


Český překlad thesauru EBUContentGenre

Citace:
IRCING, P. Český překlad thesauru EBUContentGenre. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech translation of the EBUContentGenre thesaurus
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Ircing Ph.D. ,
Abstrakt CZ: EBUContentGenre je thesaurus obsahující hierarchický strukturu různých žánrů používaných v televizním průmyslu. Je jednou z část komplexní metadatové struktury zvané EBUCore, která je určená pro popis audiovizuálního obsahu z různých úhlů pohledu. EBUCore (http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_3.pdf) je sada popisných a technických metadat postavená na základě specifikace Dublin Core a přizpůsobená potřebám médií. Přeložený thesaurus je vhodný pro efektivní katalogizaci (převážně televizní) audiovizuální tvorby a případně vývoj systémů pro automatickou katalogizaci (detekci tématu).
Abstrakt EN: The EBUContentGenre is a thesaurus containing the hierarchical description of various genres utilized in the TV broadcasting industry. This thesaurus is a part of a complex metadata specification called EBUCore intended for multifaceted description of audiovisual content. EBUCore (http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_3.pdf) is a set of descriptive and technical metadata based on the Dublin Core and adapted to media. EBUCore is the flagship metadata specification of European Broadcasting Union, the largest professional association of broadcasters around the world. It is developed and maintained by EBU's Technical Department (http://tech.ebu.ch). The translated thesaurus can be used for effective cataloguing of (mostly TV) audiovisual content and consequent development of systems for automatic cataloguing (topic/genre detection).
Klíčová slova

Zpět

Patička