Přejít k obsahu


Estimátor stavu sítě využívající synchronní měření fázorů

Citace:
JANEČEK, P., NOVÁČEK, J., JANEČEK, E. Estimátor stavu sítě využívající synchronní měření fázorů. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power system state estimator based on synchronous phasor measurement
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Jiří Nováček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: V současné době dochází v elektrických sítích k instalaci nového typu měřicích zařízení PMU, která poskytují synchronně měřené fázory napětí a proudu. Současné estimátory tato kvalitativně lepší měření nedokáží využít. Z tohoto důvodu byl navrhnut nový estimátor, který je složený ze software Estimace stavu sítě s využitím fázorových měření, serverového hardwaru, datového rozhraní a úložiště. Tento estimátor byl integrován do informačního systému společnosti ČEZ a. s. na dispečinku v Hradci Králové. Tento systém byl provozován v režimu poloprovoz pro ověření vlastností v provozu společnosti od března do prosince 2012.
Abstrakt EN: In recent time there occurs a new type of PMU installation in power grid, which provide synchronously measured voltage and current phasors. Commonly used estimators this qualitatively better measurements can not provide. That is why a new estimator was suggested. Designed estimator is composed of estimation software, server hardware, interfaces and data storage. This estimator was integrated into the ČEZ as IS, the control center in Hradec Kralove in concrete. The system was operated in the pilot plant to verify behavior in the company's operations from March to December 2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička