Přejít k obsahu


Software robustního odhadu stavu PS

Citace:
NOVÁČEK, J., JANEČEK, P., JANEČEK, E. Software robustního odhadu stavu PS. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PS robust state estimation software
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Nováček , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: V důsledku zvyšující se výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) současné estimační algoritmy stavu v některých situacích selhávají. To je způsobeno numerickou nestabilitou běžně používaných algoritmů. Z tohoto důvodu byl vyvinut algoritmus, který je založen na numerických metodách se zaručenou konvergencí a je implementován v softwaru Robustní estimace stavu PS. Tento software byl implementován ve vývojovém prostředí MATLAB a jeho vlastnosti byly testovány na offline datech poskytnutých společností ČEPS, a. s.
Abstrakt EN: Due to the increasing power production of renewable energy sources (RES) the current state estimation algorithms fail in some situations. It is caused by the numerical instability of commonly used algorithms. For this reason was developed the algorithm, which is based on numerical methods with guaranteed convergence, and is implemented in PS robust state estimation software. The software was implemented in the MATLAB development environment and its behaviour was tested on offline data provided by ČEPS, a. s.
Klíčová slova

Zpět

Patička