Přejít k obsahu


SLN Konvertor

Citace:
KANIS, J. SLN Konvertor. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SLN Convertor
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzity v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Kanis Ph.D.
Abstrakt CZ: Program slouží k převodu symbolů notace znakového jazyka SignWriting na zápis v Hamnosys notaci a opačně. Tyto notace slouží k zápisu prostorové podoby znaků a lze je tak použít např. pro reprezentaci jednotlivých znaků ve slovníku. Převod probíhá na základě dané převodní tabulky (není součástí programu). Při převodu jsou konvertovány jen jednotlivé symboly zápisu, výsledkem je tedy seznam všech možných odpovídajících si symbolů a ne tedy kompletní reprezentace daného znaku. Výsledek je tak určen především pro potřeby vyhledávání, kdy hledaný znak může být popsán pomocí jedné z uvedených notací a při vyhledávání jsou prohledávány znaky reprezentované pomocí aspoň jedné z těchto notací.
Abstrakt EN: The program is designed to two-way conversion of SignWriting symbols to entry in Hamnosys notation. These notations serve to notate spatial form of signs and can be for example used for representation of particular signs in a dictionary. The conversion is based on given transcription table (which is not a part of the program). Only the particular symbols of the notation are converted during the conversion, so the result is a list of all possible corresponding symbols, not the complete representation of the given sign. This result is suitable mainly for the searching, when the searched sign can be described with one of the mentioned notations. And all signs represented with almost one of these notations are examined during the searching.
Klíčová slova

Zpět

Patička