Přejít k obsahu


Acoustic module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P. Acoustic module for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Acoustic module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul slouží k výpočtům akustického pole v různých situacích. Může být modelováno jako statické, přechodové čí harmonické. Je možné použít jak planární, tak osově symetrické uspořádání.
Abstrakt EN: Software Agros2d is designed as a modular system for modeling of coupled problems. Acoustic module can be used for calculation of acoustic field in different situations. It can be modelled static, stationar harmonic and transient field in planar or axisymmetric coordinates.
Klíčová slova

Zpět

Patička