Přejít k obsahu


Odhad parametrů vedení distribuční sítě s využitím synchronních fázorů

Citace:
HERING, P., NOVÁČEK, J., JANEČEK, E. Odhad parametrů vedení distribuční sítě s využitím synchronních fázorů. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Estimation of power line parameters in distribution networks using synchronous phasors
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. Jiří Nováček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Předmětem softwaru je implementace algoritmů pro on-line identifikaci parametrů elektrických vedení. Tento software odhaduje podélné a příčné parametry elektrického vedení (R, X, G, B) na základě synchronních měření fázorů napětí a proudu z obou konců vedení a okolní teploty. Implementované algoritmy byly ověřeny ve vývojovém prostředí MATLAB. Výsledná implementace byla provedena v prostředí Microsoft Visual Studio a to v programovacím jazyku C#. Aplikace je konzolového typu a všechna potřebná vstupní data načítá z databáze MS SQL. Výstupy aplikace jsou ukládány do databáze a do textových souborů.
Abstrakt EN: The purpose of software is implementation of algorithms for online identification of parameters of electric lines. The software estimates the longitudinal and transverse electric line parameters (R, X, G, B) based on synchronous measurement of voltage and current phasors from both ends of the line and ambient temperature. The implemented algorithms were tested in the development environment MATLAB. The resulting implementation was done in Microsoft Visual Studio and the C # programming language. The application is a console type and all the necessary input data is read from the database MS SQL. Outputs of application are saved to the database and text files.
Klíčová slova

Zpět

Patička