Přejít k obsahu


Zařízení pro identifikaci parametrů elektrického vedení pomocí synchronních fázorů

Citace:
HERING, P., NOVÁČEK, J., JANEČEK, E. Zařízení pro identifikaci parametrů elektrického vedení pomocí synchronních fázorů. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Device for identification of power line parameters using synchronous phasors
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. Jiří Nováček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Instalace měřicích zařízení PMU, které umožňují synchronní měření fázorů napětí a proudů, v elektrických sítích umožňuje určovat okamžité hodnoty elektrických parametrů vedení. Znalost zpřesněných hodnot parametrů přispívá k bezpečnějšímu provozování elektrické sítě. Z toho důvodu bylo navrženo zařízení pro identifikaci parametrů vedení, které se skládá ze softwaru Odhad parametrů vedení distribuční sítě s využitím synchronních fázorů, serverového hardwaru, datového rozhraní a úložiště. Tento nástroj pro identifikaci parametrů byl integrován do informačního systému společnosti ČEZ a. s. na dispečinku v Hradci Králové, ke byl provozován v režimu poloprovoz pro ověření vlastností od července do prosince 2012.
Abstrakt EN: Installation of measuring devices PMU, which allow synchronous measurements of voltage and current phasors in electrical networks, makes possible to determine the actual values ​​of the electrical parameters of transmission lines. Knowledge of the updated values ​​of the parameters contributes to safer operation of the power supply. For this reason, it was designed the device for identification of the line parameters, which consist of software Estimation of power line parameters in distribution networks using synchronous phasors, server hardware, interfaces, and data storage. This instrument for parameter identification has been integrated into the information system of the company ČEZ a.s. at the control center in Hradec Kralove, where he was operated in the pilot plant for checking the properties from July to December 2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička