Přejít k obsahu


PONAZM - Implementace algoritmů pro off-line podporu nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace v MATLABU

Citace:
MOŠNA, J., HERING, P., JANEČEK, E., HRYCEJ, D. PONAZM - Implementace algoritmů pro off-line podporu nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace v MATLABU. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PONAZM - Implementation of algorithms for off-line operation scheduling of accumulative power plants in Matlab
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Ing. Pavel Hering Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. David Hrycej CSc.
Abstrakt CZ: Předmětem softwaru je implementace algoritmů pro off-line podporu rozhodování o nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace. Navržený softwarový nástroj, který využívá efektivního algoritmu založeného na dynamickém programování, umožňuje provádět analýzy nasazení akumulačního zdroje až pro roční horizont s hodinovou granularitou dat při rozlišení výkonů na 1MW a při respektování všech zásadních technologických a smluvních omezení.
Abstrakt EN: The purpose of presented software is implementation of algorithms for off-line decision support of deployment of power plants with modes energy production / accumulation. The proposed software tool that uses an efficient algorithm based on dynamic programming, allows for the analysis of accumulation resources up to an annual horizon with hourly granularity of data with a resolution of the 1MW power while respecting all fundamental technological and contractual restrictions.
Klíčová slova

Zpět

Patička